Велко Силјаноски (Прилеп, 27 јуни 1936 - 6 мај 1993), редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје, основоположник на дисциплината фонетика на англиски јазик.