Варизам е правец во литературата, ликовната уметност и музиката во 19.век многу близок до натурализмот; настојува да го прикаже животот во сите негови манифестации, макар колку и да се грди; основач и водач му е италијанскиот романописец Џовани Верга.