Бубрежна карлица е коничен, проширен и плоскат дел од мочните патишта на бубрегот. На латералниот дел, којшто претставува и широка база на карлицата, се отвораат големите бубрежни чашки. Од врвот на бубрежната карлица, кој е насочен медијално и надолу, тргнува уретерот.

Бубрежна карлица
  • 6. Бубрежна карлица
Податоци
Назнаки
Латинскиpelvis renalis
MeSHA05.810.453.537
TAA08.1.05.001
FMAFMA:15575

Со помош на hilus renalis бубрежната карлица е поделена на два дела: латерален или интраренален дел, значително покус и локализиран во бубрежниот синус и медијален или екстраренален дел, слободен и локализиран надвор од бубрегот.