Бруто регионален производ

Бруто регионалниот производ на метрополитенската област, т.е. БМП или БРП, е една од неколкуте мерки за големината на нејзината економија. Слично на БДП, БРП е дефиниран како пазарна вредност на сите финални добра и услуги произведени во метрополитенската област во дадениот период на време.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди

УНСТАТС (2010) Бруто регионален производ (БРП): Вовед