Битката кај Ловеч се одвила од 1 септември до 3 септември 1877 година помеѓу силите на Руската Империја и Отоманското Царство. Битката е дел од Руско-турската војна од 1877-1878 година. Во битката, Русите издвојувале победа.

Битка кај Ловеч
Дел од Руско-турска војна (1877–1878)
Датум 1 –3 септември 1877
Место Ловеч, Бугарија
Исход Руска победа
Завојувани страни
 Руско Царство  Османлиско Царство
Команданти и водачи
Александар Имерентински

Михаил Скобелев Владимир Доброволски

Осман Паша

Рифат Паша

Сила
20,000 15,000
Жртви и загуби
1,500 убиени или заробени 5,200 убиени или заробени

Целта за напад на Ловеч била да се прекине патот за снабдување на османлиските сили во Плевен. Во јули 1877 година, по кратката опсада на Плевен, Осман Паша добил засилување од Софија. По неуспешните два обиди за заземање на градот, Русите добиле помош од околу 20.000 војници. На чело на руската армија се наоѓал Михаил Скобелев. На 1 септември, генералот го нападнал Ловеч, а борбите продолжиле во следните два дена. Осман Паша марширал со својата војска од Плевен, но тој не престигнал на време во градот бидејќи истиот бил заземен на 3 септември. Преживеаните од градот побегнале во Плевен.