Битка кај Адријанопол (1365)

Битката кај Адријанопол од 1365 година се одвила помеѓу Османлиските сили и Византија. Византиската армија повторно доживеала пораз, со кое бил ставен почетокот на османлиското присуство на Балканот. Веднаш по битката, престолнината на Османлиите била пренесена од Бурса во Адријанопол, денешен Едрене. Ова преместување на престолнината на Османлиите им овозможило место при идните напади на балканските земји.

Битка кај Адријанопол
Дел од Османлиско-византиски војни
Датум 1365
Место Тракија
Исход Османлиска окупација
Завојувани страни
ВизантијаВизантија Османлиско ЦарствоОсманлиско Царство
Команданти и водачи
непознато Мурат I
Карта на Византиската, Отоманската и Српската империја и нивните соседни држави, 1355 г.