Ајнски јазик

јазик на Ајните во Јапонија

Ајнски јазик (изворно: アイヌ イタク, ајну итак; јапонски: アイヌ語, трск. ајну-го) — јазик на Ајните (Ајну) на северниот јапонски остров Хокаидо. Некогаш се говорел и на Сахалин и Курилските Острови.

Ајнски
アイヌ イタ ајну итак 
Изговор: ајну
Пишуван во: Јапонија и Русија 
Регион: Хокаидо, Камчатка, Сахалин, Курилски Острови
Вкупно пишувачи: 15 луѓе
Јазично семејство: Изолиран јазик 
Писмо: хирагана, катакана и канџи 
Статус
Службен во: нема статус
Регулиран од:
Јазични кодови
ISO 639-1: ISO 639-1
ISO 639-2: ISO 639-2 (B)  ISO 639-2 ain (T)
ISO 639-3: id=ISO 639-3 ain ISO 639-3 ain

Класификација уреди

Моментално ајнскиот се смета за изолиран јазик со никаква поврзаност со други јазици. Понекогаш се групира во групата на палеосиберските јазици, но тоа е поим, што се користи за неколку изолирани јазици и јазични семејства за кои се верува дека биле присутни во Сибир пред доаѓањето на турските народи за што и не е доодветна класификација за ајнскиот јазик. Многу јазичари веруваат дека зборовниот фонд на ајнскиот е сличен со тој на нившкиот кој се говори на Сахалин но исто така има позајмување на зборови од јапонски јазик и обратно.

Фонологија уреди

Самогласки уреди

Има 5 самогласки:

  Предни Средни Задни
Затворени i u
Средни e o
Отворени a

Согласки уреди

Ајнски согласки:
  Двоуснени Уснено-
заднпч.
Венечни Предно-
непчени
Задно-
непчени
Гласилни
Избувни p   t   k ʔ
Слеани     ts      
Носни m   n      
Струјни     s     h
Приближни   w   j    
Едноударни     ɾ