Атријален натриуретичен пептид

Атријален натриуретичен пептид (ANP) е ткивен хормон кој се лачи од срцето. Тој стимулира излачување на натриум во урината и го намалува крвниот притисок.

Електронски микрограф на вентрикуларна (лево) и атријална миоцит (десно) што покажува локација на гранулите за складирање на ANP во модел на глушец. Фатен од д-р Стивен Ц. Панг од Универзитетот на Квин.