Алфа (грчка буква)

Алфа (Грчки ἄλφα), (голема Α, мала α) е првата буква од Грчката азбука. Во системот на Грчки броеви овој симбол има вредност 1. Оваа буква во грчката азбука е дојдена од Феничката азбука - Алеф Aleph. Во латинската азбука аналогна буква е буквата A како и во кирилицата е буквата А.

Alpha uc lc.svg
Грчка азбука
Α α Алфа Ν ν Ни
Β β Бета Ξ ξ Кси
Γ γ Гама Ο ο Омикрон
Δ δ Делта Π π Пи
Ε ε Епсилон Ρ ρ Ро
Ζ ζ Зета Σ σ ς Сигма
Η η Ета Τ τ Тау
Θ θ Тета Υ υ Ипсилон
Ι ι Јота Φ φ Фи
Κ κ Капа Χ χ Хи
Λ λ Ламбда Ψ ψ Пси
Μ μ Ми Ω ω Омега
Застарени букви
Ϝ ϝ Дигама Ϛ ϛ Стигма
Ͱ ͱ Хета Ϻ ϻ Сан
Ϟ ϟ Копа Ϡ ϡ Сампи
Ϸ ϸ Шо

диајакритици
Буквата 'Алфа' од грчката азбука (голема и мала)

ЗабелешкиУреди

ПоврзаноУреди