Аголна фреквенција

Во физиката, аголна фреквенција ω (познат и под термините аголна брзина, радијална фреквенција, кружна фреквенција, орбитална фреквенција, фреквенција на радијани) е скаларна мерка на степенот на ротација. Таа се однесува на аголното поместување по единица време (на пример, во ротација) или степенот на промена на фазата на синусоидалната бранова форма (на пример, во осцилации и бранови), или како што е степенот на промена на аргументот на синусна функција.

Аголна фреквенција ω (радијани во секунда), е поголем од фреквенцијата ν ( циклуси во секунда, исто  наречени Hz), со фактор за 2π. Оваа бројка го користи симболот ν, наместо f за означување на фреквенцијата.

Аголна фреквенција (или аголна брзина) е големината на векторската количина на аголната брзина. Терминот аголна фреквенција на вектор  понекогаш се користи како синоним за векторската количина за аголната брзина. [1]

Oттука една револуција е еднаква на 2π радијани [1][2]

кадешто:

ω претставува агол на фреквенција или аголна брзина (мерена во радијани во секунда),
T претставува временски период (мерен во секунди
f е обична фреквенција (измерена во херци) (понекогаш симболизирана со ν).

ЕдинициУреди

 Во SI единици, аголоната фреквенција е нормално презентиран во радијани во секунда, дури и кога не изразува вртежна вредност. Од гледна точка на димензионална анализа, единицата херци (Hz), исто така, е точно, но во пракса таа се користи само за обичнаta фреквенција f, и речиси никогаш за ω. Оваа конвенција помага да се избегне забуна. 

Во дигиталното процесирање на сигналот, аголната фреквенција може да се нормализира по стапката на земање примероци, постигнувajќи нормализирана фреквенција.

ПримериУреди

 
 Ротирање на сферата околу оска. Што подалеку од оската, се движи побрзо ω = V / r.

Кружни движењаУреди

Во вртечкиот или орбиталниот објект, постои врска помеѓу растојанието од оската, површната брзина, и аголната фреквенција на ротација

 

Осцилации на пружинаУреди

Објект прикачен на пружина ќе осцилира. Претпоставувајќи дека пружината е идеална и полесна без придушување, движењето ќе биде едноставно и хармонично со аголната фреквенција дадено со:[3]

 

кадешто:

k е константа на пружината
m е масата на објектот.

ω е наведен како природна фреквенција (која понекогаш може да се означи како ω0).

Како што предметот осцилира, неговото забрзување може да се пресмета по:

 

кадешто х е поместувањето од рамнотежна позиција.

Користејќи ги „обичните“ фреквенциони револуции во секунда, оваа равенка би била:

 

LC вртења Уреди

Резонантниот агол на фреквенција во LC движењата е еднаква на квадратниот корен од инверзноста на капацитивноста (С мерено во Фаради), пати повеќе од индуктивностa на колото (L во Хенри)

 

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. 1,0 1,1 Cummings, Karen; Halliday, David (2007). Understanding physics. New Delhi: John Wiley & Sons Inc., authorized reprint to Wiley - India. стр. 449, 484, 485, 487. ISBN 978-81-265-0882-2.
  2. Holzner, Steven (2006). Physics for Dummies. Hoboken, New Jersey: Wiley Publishing Inc. стр. 201. ISBN 978-0-7645-5433-9.
  3. Serway, Raymond A; Jewett, John W. (2006). Principles of physics - 4th Edition. Belmont, CA.: Brooks / Cole - Thomson Learning. стр. 375, 376, 385, 397. ISBN 978-0-534-46479-0.

Надворешни врскиУреди