Австралија (континент)

Оваа страница се однесува на австралискиот континент. За друго значење види Австралија (појаснување).

Австралија е најмалиот континент со површина од околу 8,56 милиони квадратни километри.Се наоѓа на јужната полутопка. Таа е најмал и најретко населен континент на Земјата. На порвшина од 7,6 милиони километри квадртни, живее околу 20 милиони население.

Австралија е островски континент. Од сите страни е опкружена со вода.