Јупитерови месечини

список на статии на Викимедија

Јупитер има 16 поголеми месечини кои се прикажани според оддалеченоста од него (првиот е најблиску до Јупитер. Тоа се следниве:

 1. Метида
 2. Адрастеја
 3. Амалтеја
 4. Теба
 5. Ија
 6. Европа
 7. Ганимед
 8. Калиста
 9. Леда
 10. Хималија
 11. Лизитеја
 12. Елара
 13. Ананка
 14. Кармa
 15. Пасифаја
 16. Синопa
Јупитерови сателити: Ио, Европа, Ганимед и Калисто