Ѓорѓи Кедрин

Ѓорѓи Кедринвизантиски историчар. во 1050-ите ја напишал книгата Кратка историја на светот, која го опфаила временскиот период од создавањето според Библијата до периодот во кој живеел. Кедрин е еден од неколкуте извори кои ги разгледуваат казарските политики спроведени по грабежот од Атил во 969 (Погледајте Георги Цула).

Надворешни врскиУреди